test podcast

כתוב את הכותרת כאן כתוב את הכותרת כאן בנוסף אפשר לכתוב כאן פסקה נוספת אם צריך, מומלץ לא לכתוב הרבה על מנת שהגולש יוכל לראות דיי מייד את האלמנטים להשמעה של הפודקסאט. על מה דיברנו: דוגמאות מסביב לעולם על יזמים היוצרים שינוי מהותי בעולם כיצד יודעים מהי ההשפעה המהותית שאנו יכולים ליצור בעולם? מה הדבר…